Trenutno pregledavate 202 trening: U potrazi…

202 trening: U potrazi…

18 nas se danas okupilo u Solinu (Srednja Strana – mjesto Bubići) odakle smo u 3-4 grupe prošli južnim obroncima Kozjaka od Rupotine preko Voljaka, kamenoloma do Piramide svim mogućim putevima i stazama u potrazi za nestalom osobom. Nažalost bez uspjeha i danas.. 😔
Hvala Ivanu Gveriću i Siniši Paroviću koji su nam se priključili danas.. 👍👏
Na slici su rute di smo sve danas prošli..