Trenutno pregledavate 19. trening: Malo uspona i puno kamenjara

19. trening: Malo uspona i puno kamenjara

Na 19.-tom treningu okupilo se 6 junaka (Teo Vidakovic, Nikola Najev, Ivica Perković Perka, Andrea Rubin, Marijana Ante Bubić i Jurica Alfirević). Odlučili smo se za malo uspona i većeg kamenjara, pa smo od groblja iz Kambelovca prema Orlovom gnijezdu produžili prema Debeliću i onda kameniti downhill prema domu “Pod Koludrom” te nazad na groblje.. Malo ‘ko je osta ravnodušan nakon ovakog spusta.