Statistika do 20.04.2023. (250 treninga)

BROJ TRENINGA (TOP 30):

Poredak Ime TOTAL
1 Ante Bubić 238
2 Željana Aljinović 179
3 Jelena Sansević 173
4 Ivana Vidošević 126
5 Dragana Vegar 126
6 Vinko Ivanković 126
7 Mario Špar 119
8 Marko Lemac 117
9 Andrea Rubin 116
10 Jurica Marinović 110
11 Dalibor Gašić 100
12 Saša Pivčević 92
13 Ana Lazarušić 92
14 Teo Vidaković 87
15 Jadranka Žilić 85
16 Jure Žilić 77
17 Mladenka Svalina 72
18 Melita Vuletin 69
19 Iris Prebeg 64
20 Katarina Šebić 62
21 Dobrila Berket 61
22 Mario Boljat 61
23 Tomislav Ivić 55
24 Toni Matas 48
25 Ivica Perković 48
26 Tonko Faldić 43
27 Ivan Gusić 37
28 Jakov Gabela 35
29 Ana Rančić 34
30 Marin Gabrić 31

 

OSVOJENE MEDALJE ODRASLI:

Ime Medalje
Jadranka Žilić 26
Jelena Sansević 23
Andrea Rubin 16
Ljuban Gudelj 13
Dijana Čular 13
Jure Žilić 10
Dragana Vegar 6
Ante Bubić 6
Tomislav Ivić 4
Vinko Ivanković 3
Dobrila Berket 3
Mirko Jukić 2
Ana Rančić 2
Ivana Vidošević 2
Željana Barać 1
Dalibor Gašić 1
Matko Polić 1
Karla Žilić 1
Lea Ćaleta 1
Ana Lazarušić 1
Nikola Najev 1
Jozo Projić 1
Iskra Jurić 1
Iris Prebeg 1
DRAČARI TIM 1
TOTAL 140

 

OSVOJENE MEDALJE DJECA:

Ime Medalje
Ivan Bubić 4
Lea Gabela 4
Lana Špar 2
Natali Špar 1
Toma Sansević 1
Klara Bubić 1