Trenutno pregledavate 94. trening: Kučine – Žrnovnica

94. trening: Kučine – Žrnovnica

Za 94. trening smo se odlučili za podnožje Mosora pa smo se iz Kučina preko Lokvi i Žrnovničke Drage spustili do Sv. Fabjana. Nakon toga u Privor na okrepu iznenađenja, a onda nazad do naše okrepe “kod Lemca” 🙂