Trenutno pregledavate 49. trening: After COVID-19 trening

49. trening: After COVID-19 trening

Nakon točno dva miseca, Dračari se vraćaju službenim treninzima, a za 49. trening trener ih je za svoj rođendan “počastija” rutom kroz Kliško polje i Solinom, pa su nakon starta sa izvora Jadra krenuli ka Kliškim mostićima, pa preko Kliškog polja u Salonu. Nakon prolaska kroz amfiteatar produžilo se ka plaži Mramorna preko željezničke pruge, te onda preko mosta, koji su neki sa strahom prelazili, put centra Solina. Kunčevom gredom i rimskim akvadutkom ponovo smo se vratili na start ovog treninga, gdje je nastavljena proslava rođendana.. Okupilo nas čak 17 (Špar, Lemac, Matas, Anterić, Barišić, Ana, Boljat, Andrea, Željana, Dalibor, Teo, Jelena, Ivana, Pivčević, Marasović, Bubić te novo lice Boris Rodin!), a na zabavu iza treninga došli su i Dobrila, Jadranka i Marijana 😉